A projekt egy meghatározott cél elérésére irányuló határidő-, költség-, erőforrás - és miőségkorlátokkal rendelkező, adott szervezeti környezetben megtervezett és végrehajtott tevékenységsorozat, amely konkrét célokat valósít meg, és ezen célok eléréséhez erőforrásokat rendel. Időben és térben jól körülhatárolt, öszetett feladat, amely a kijelölt, viágos céloknak megfelelő tevékenységek és a rendelkezésre álló erőforrások összehangolt, ésszerű felhasználásával valósítható meg.

A projekt fogalmának meghatározásából következik, hogy mennyire fontos tényező az idő, hiszen a befejezés határideje mindig kötött. Ahhoz, hogy a kitűzött célokat az elvárt minőségben rendelkezésre álló erőforrásokkal az adott időkeretben el tudjuk végezni, nagyon alapos tervezésre és a közbenső eredmények, teljesítmények folyamatos ellenőrzésére, értékelésére van szükség. A három tényező egyensúlya és folyamatos összehangolása a megfelelő minőségű teljesítmény elérése érdekében – ez a projekt sikerének titka!

A Microsoft Office Project 2007 olyan program, amely megkönnyíti a projektek tervezését, irányítását, ellenőrzését és értékelését, áttekinthetőbbé teszi a sokszor igencsak bonyolult folyamatokat, és legalább részben leveszi a projektmenedzsmentről az olyan gépiesen ismétlődő mechanikus feladatok egy részét, mint például az időszakos jelentések, kalkulációk összeállítása.

PDF és Dokumentumok: