A Moodle egy nyílt forráskódú, ingyenes eLearning keretrendszer - gyakran képzésmenedzsment rendszerként (LMS - Learning Management System) hivatkoznak rá. A rendszer kiválóan alkalmas online kurzusok létrehozására és menedzselésére, webes környezetben zajló képzések lebonyolítására. 

A Moodle név egy mozaikszó, ami a Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment angol kifejezés (moduláris felépítésű, objektum orientált tanulási környezet) kezdőbetűiből tevődik össze.

A Moodle egységes rendszerként összefogja, kezeli és naplózza az elektronikus alapú oktatás, az e-learning elemeit és szereplőit, azok között a megfelelő kapcsolódásokat létrehozza, illetve a megfelelő szolgáltatásokkal lehetővé tegye az e-learning alapú oktatás hatékonyságát.

Ebben a tananyagban a Moodle telepítésével és menedzselésével kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzésével foglalkozunk.